יזמות ותעסוקה גולן

גלריה מתחם עסקי וואסט

גלריית תמונות: 
מדשאה
מול החרמון
רחבה
מבנה מספר 1 מבט חוץ
מבנה מספר 1 מבט פנים
מבנה מספר 5- מבט חוץ
לאונג' אירוח 1
מתחם עסקי וואסט- לאונג' אירוח 2
מתחם עסקי וואסט- לאונג' אירוח 3