יזמות ותעסוקה גולן

קולות קוראים

ריכוז קולות קוראים ליזמים ובעלי עסקים

סדנת בוחרים כיוון

סדנה לבחירה ומיקוד כיוון תעסוקתי חדש

ג'וב קלאב גולן

מידע על הפורמט הייחודי שלנו לחיפוש עבודה

דף הבית