קורס תחזוקה ותיקון סמרטפונים | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

קורס תחזוקה ותיקון סמרטפונים

קורס תחזוקה ותיקון סמרטפונים

15/05/2019
עד
15/04/2019
מספר קורס: 
49

דוא"ל אחראי קורס: 
להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידה ללימודי חוץ כנרת- 04-6653610/762