יזמות ותעסוקה גולן

מרכז פיתוח עסקי וטכנולוגי גולן, בני יהודה