מרכז פיתוח עסקי וטכנולוגי גולן, בני יהודה | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

מרכז פיתוח עסקי וטכנולוגי גולן, בני יהודה