קולות קוראים | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

קולות קוראים

קול קורא למענקים ולמיזמים חקלאיים ומיזמים מושתתים תוצרת חקלאית מהגולן

בחסות תכנית הנחלות ובמימון משרד החקלאות וההסתדרות הציונית – החטיבה להתיישבות

מועצה אזורית גולן, באמצעות חכ"ל גולן, מזמינות בזאת פניות של יזמים, אגודות שיתופיות חקלאיות, וחקלאים בגולן (בעלי נחלות ושטחים חקלאיים) לקבלת מענקים שיתרמו לקידום יזמויות ופרוייקטים הכרוכים בכלכלה החקלאית בגולן.
התכנית:
מטרת התכנית הינה לתרום להגדלת מיגוון הגידולים ושיפור הריווחיות של החקלאות בגולן, הרחבת שרשרת הערך החקלאית של האזור, פיתוח חקלאות מבוססת ידעוטכנולוגיה, ויצירת מובילות בחדשנות חקלאית על הכלכלה הכרוכה בה.
תכנית זו עשויה לחבור לקרן הון גולנית המוקמת בימים אלו, שהמשכה במימון וקידום פרויקטים חדשניים, כדי פיתוח יזמויות ועסקים מקומיים בגולן. אין בקבלת או אי-קבלת המענק, כדי הבטחת או שלילת שתוף פעולה ו/או השקעה עתידית של קרן ההון הגולנית.

דוגמאות ליזמויות הינן: פיתוח מוצרים חדשים מהתוצרת החקלאית המקומית, פיתוח גידולים חדשים, טכנולוגיות גידול חדשות, קידום חיבורים לתעשייה קיימת שהיאמושתתת תוצרת חקלאית, שימוש תעשייתי בפסולת של תוצרת חקלאית, ועוד.
מדובר במענק חד-פעמי מתוקף "תכנית הנחלות" לבעלי היזמויות המשמעותיות ביותר לאזור, שיקדמו את הכלכלה החקלאית בגולן, ושתהליך הפיתוח שלהן יתרחש בגולן 1 למוא"ז גולן / לחכ"ל גולן, ולגורמים המממנים לא תהיה כל דרישה לקבלת תמלוגים או זכויות כלשהן בקנין רוחני מהיזמות.

זכאות להגשה:
כל מי שהוא חקלאי בעל נחלה, או תושב הגולן שבקשתו נוגעת ישירות לחקלאות בגולן והחובר עם בעל נחלות במוא"ז גולן מוזמן בזאת להגיש הצעה למימון יזמות. תושב הגולן לעניין זה – תלמיד הלומד בגולן, תושב אחד מישובי הגולן (כולל קצרין והכפרים הדרוזיים, וללא הגבלת גיל).
כל יזמות שתקבל מענק, תידרש לסכום מינימום של השתתפות עצמית, שגובהה עד 03%  (או פחות) מהסכום שנקבע כמענק.

המענק:
סכום כל מענק יהיה עד מאה אלף שקלים, כולל תמיכה בעלויות מחקר ופיתוח מוצר או גידול חדש וכד', הכוונה ותמיכה בליווי מקצועי, הוצאות הכרוכות בייעוץ מומחים במגוון תחומים שיסייעו בליווי ופיתוח היזמות המבוקשת, כולל ליווי כלכלי, שיווקי, הנדסי, משפטי, ועוד.

 

מועד הגשה אחרון 31.12.19, 24:00.

לכל שאלה שהיא כולל ייעוץ בהגשות, מקורות עזר, הפניות, רעיונות ניתן לפנות לדפנה מיכאלי/ ועדה חקלאית גולן:

h-a-y@megolan.org.il  , 054-5453494, 04-6851017

 

לפרטים המלאים ולהגשת הבקשה יש להיכנס לקובץ שמצ"ב או ללינק:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNcFzb9TAxkqNYb6NDiQ8PxghCsjNO...