קולות קוראים | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

קולות קוראים

קול קורא חדש של משרד הכלכלה והתעשייה-

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית:

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 542 מיום 20/09/2015 הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק ולשם עמידה ביעדים הקבועים בהחלטת ממשלה זו, ובהמשך להחלטת ממשלה מס' 1403 מתאריך 10/04/2016 בדבר תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית, הוחלט על פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית תוך מתן תיעדוף לרשויות מקומיות חלשות ועסקים קטנים ובינוניים, עידוד הפחתת זיהום אוויר מתעשייה ועידוד השקעות אשר ישלבו התקנות של טכנולוגית חדשניות ישראליות, אשר יופעל באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח הכלכלה והתעשייה (להלן: "הרשות להשקעות") במשרד הכלכלה והתעשייה ( להלן: "המסלול'' ו-"המשרד" בהתאמה ) והרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "הרשות לחדשנות").

**ניתן לפנות ליזמות ותעסוקה גולן להדס צור לקבלת הנספחים הרלוונטיים למילוי הבקשה- 050-9911161, mtg@megolan.org.il