קול קורא חדש של החטיבה להתיישבות לקידום יזמויות 2019 | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

קול קורא חדש של החטיבה להתיישבות לקידום יזמויות 2019

תקציר נוהל תמיכה בנושאי יזמות עסקית חטיבה להתיישבות – לשנת 2019
 

מטרות התמיכה:
התמיכה תינתן לנושאי יזמות עסקית ופיתוח כלכלי , בהתיישבות הכפרית , בתחומי
התעסוקה הבאים : תיירות , לרבות תיירות כפרית וחקלאית, מסחר, מלאכה, תעשייה ,לרבות בתחום ההיי - טק, שירותים ועסקים קטנים אחרים . בתחום החקלאות תינתן תמיכה רק בהון חוזר כהזנק ( Startup) לפעילות חקלאית .

תקציב התוכנית עומד על חמישה מיליון שקלים לכלל יישובי החטיבה.

נקודות חשובות ודרישות סף:

  • על היזם להיות בעל זכויות בנכס ביישובי החטיבה (מועצות אזוריות)
  • אין ליזם זכאות לתמיכה אחרת לפי חוק עידוד השקעות
  • המענק מיועד להשקעות, למעט הון חוזר לחברות הזנק בתחום החקלאות
  • המענק מיועד להשקעות חדשות בלבד שיבוצעו לאחר האישור
  • המיזם יתקיים 5 שנים והיזם ימשיך לגור במקום בתקופה זו
  • היזם לא קיבל מענק/הלוואה מהחטיבה של מעל 150,000 ש"ח
  • מינימום בקשת מענק 50,000 ₪ מקסימום 200,000 ש"ח
  • מקסימום שיעור תמיכה 50% מהחטיבה ביחס לתוכנית ההשקעות
  • היזם בעל הון עצמי ללא הלוואות של 10% מינימום

 

מועד הגשת  הבקשות הוארך מה 31.8.19 עד לתאריך 26.9.19 , בשעה 24:00 (עד תאריך זה ניתן להתייעץ עם המרחבים).

איש הקשר במרחב צפון: יוסי נקש YosefN@wzo.org.il

ניתן לקבל ליווי והכוונה בהגשת הבקשה וסיוע בבחינת עמידה בתנאי סף בסניפי חברת מעוף
לעסקים. סניף קצרין: 072-2217647

**התקציר מרכז מידע תמציתי בלבד, להגשה יש להיכנס לנוהל המלא.