HuBazelet האבזלת בני יהודה | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

HuBazelet האבזלת בני יהודה

 

 

 

גלריית תמונות: 
טקס הנחת אבן פינה מתחם התעסוקה החדש באזור התעשייה בני יהודה
טקס הנחת אבן פינה מתחם תעסוקה חדש אזור התעשייה בני יהודה
טקס הנחת אבן פינה מתחם תעסוקה החדש אזור התעשייה בני יהודה
טקס הנחת אבן פינה מתחם תעסוקה החדש אזור התעשייה בני יהודה
טקס הנחת אבן פינה מתחם תעסוקה החדש אזור התעשייה בני יהודה
טקס הנחת אבן פינה מתחם תעסוקה החדש אזור התעשייה בני יהודה
שלד המבנה
שלד המבנה
האב בני יהודה
שלד מתחם פתוח עסקי בני יהודה
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25