לוח אירועים | פיתוח כלכלי - החברה הכלכלית גולן

לוח אירועים

דצמבר 2023

ממשיכים למרות המצב - כי ביחד זה קל יותר
ממשיכים למרות המצב - כי ביחד זה קל יותר
ממשיכים למרות המצב - כי ביחד זה קל יותר
ממשיכים למרות המצב - כי ביחד זה קל יותר