סדנת "נשימה ותובנה" - סדנה ייחודית ועוצמתית | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

סדנת "נשימה ותובנה" - סדנה ייחודית ועוצמתית

סדנת "נשימה ותובנה" - סדנה ייחודית ועוצמתית

09/02/2020
עד
09/02/2020
מספר קורס: 
80

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)