קורס דיני עבודה | יזמות ותעסוקה גולן
יזמות ותעסוקה גולן

קורס דיני עבודה

קורס דיני עבודה

11/09/2019
עד
11/09/2019
מספר קורס: 
57

מעוף לעסקים קצרין
מזמינים אתכם 

לקורס דיני עבודה

 

לפרטים נוספים והרשמה:
https://www.sba.org.il/hb/MaofServices/courses/Pages/Katzrin/gen-11-9-19...

דוא"ל אחראי קורס: 
(לשאלות/בירורים ניתן לפנות לדוא"ל האחראי)