מכרז רמ"י | פיתוח כלכלי - החברה הכלכלית גולן

מכרז רמ"י

מכרז רמ"י – פארק תעשייה גולן בני יהודה

תושבים ויזמים יקרים,
פורסם מכרז (394/2023) על ידי רשות מקרקעי ישראל, לקבלת הצעות לרכישת זכויות חכירה למגרש לייעוד "תעשייה" בפארק תעשייה ועסקים גולן – בני יהודה.
מועד אחרון להגשת הצעות: 18/03/2024 בשעה 12:00.

קישור למסמכי המכרז >> https://bit.ly/4b8HVbO
ההתקשרות וההגשה הינה מול רמ"י בלבד.

לפרטים נוספים, אפשר לפנות במייל
לעו"ד עופר הבר – מנהל תחום עסקים, יזמות ותעשייה בחכ"ל hcl-asakim@megolan.org.il